Politică de Confidențialitate

 1. Aplicabilitate

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) explică modul în care S.C. Husky S.R.L. cu sediul social în Oras Gura Humorului, str. Oborului, nr.8 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/233/2001, cod unic de înregistrare RO13858090 (”La Roata”)  colectează, utilizează și prelucrează în orice mod datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați serviciile noastre, precum și website-ul nostru, și anume: https://www.la-roata.ro/ro/  (“Site-ul”). 

Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane („Persoanele Vizate”):

 1. persoanele care accesează Site-ul nostru pentru a vizualiza conținutul acestuia;
 2. persoanele care solicită prestarea serviciilor noastre prin intermediul Site-ului nostru și/sau altor canale;
 3. clienții noștri.

 

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În funcție de context, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Date de identificare, spre exemplu numele și prenumele, date buletin sau alt document de identificare, cetățenia, date de identificare din pașaport, copia documentului de identitate, sexul, data nașterii și semnătura dvs.;
 2. Date de contact, spre exemplu adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 3. Date de facturare, spre exemplu număr card de credit, numele titularului de card;
 4. Date privind relația cu clienții, spre exemplu (i) preferințele dvs. pentru anumite servicii și activități specifice stilului dvs.; (ii) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic efectuat în vederea soluționării unor reclamații, sau o corespondență de e-mail; (iii) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de serviciile noastre sau feedbackul dvs.; precum și (iv) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 5. Date colectare cookie-uri și tehnologii similare, spre exemplu pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați Politica de cookie La Roata .
 1. Cum vă folosim datele?

 

SCOPUL PRELUCRĂRII TEMEI
Încheierea contractului de prestări servicii și gestionarea ulterioară a contractului

· încheierea contractului de prestări servicii;

·gestionarea relației contractuale pe întreaga durată a cazării (de exemplu, pentru soluționarea cererilor dvs. privind serviciile noastre etc.);

·facturarea serviciilor noastre.

Executarea contractului de prestări servicii (Art. 6 (1) (b) GDPR)

 

Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea și evidența adecvată a datelor complete și corecte ale clienților noștri (Art. 6 (1) (f) GDPR)

 

Pentru a comunica cu dumneavoastră

·în diverse scopuri, precum aflarea opiniilor dvs. asupra serviciilor noastre, soluționarea  sesizărilor dvs. sau pentru a vă putea oferi servicii personalizate.

 

Interes legitim (asigurarea comunicării noastre cu dvs.) (Art. 6 (1) (f) GDPR)
Apărarea intereselor și drepturilor de orice natură   Interesul legitim (satisfacerea interesului / drepturilor pe care le avem în temeiul sau în legătură cu raporturile cu dvs. sau pentru a apărarea în cazul în care unor proceduri judiciare) (Art. 6 (1) (f) GDPR)

 

Trimiterea de comunicări comerciale

 

·pentru a vă trimite comunicări comerciale / newslettere.

 

 

Interesul nostru legitim (pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin poștă sau apeluri cu operatori umani) (Art. 6 (1) (f) GDPR)

 

Consimțământul dvs. (pentru transmiterea comunicărilor comerciale via e-mail sau orice alt tip de poștă electronică, sau apeluri automate) (Art. 6 (1) (a) GDPR).

 

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu primi comunicările noastre comerciale în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

 1. De unde obținem datele dumneavoastră?

Direct de la dumneavoastră, atunci când: (i) completați formularul de contact, (ii) ne contactați prin diverse canale sau solicitați diverse informații sau (iii) utilizați Site-ul (și obținem astfel datele furnizate de cookie-uri).

Atunci când primim datele direct de la dumneavoastră, vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să le utilizați. În situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. De exemplu, măsurile pot consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor.

 1. Cum și cui dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem transmite sau face disponibile datele dumneavoastră cu caracter personal către: 

 1. Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar, inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, o terță entitate sau organizație – în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare;
 2. Consultanții cu care colaborăm (de ex. avocați, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora.

 

 1. Transferuri internaționale de date

La Roata păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal în locații aflate pe teritoriul României, astfel neexistând un transfer de date în afara Spațiului Economic European (SEE)*

*SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

 

 

 1. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dvs. personale pe durata prestării serviciilor noastre, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării relației noastre contractuale, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate până la momentul în care vă retrageți consimțământul. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

 1. Ce drepturi aveți legat de prelucrarea datelor dvs.

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 1. Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor: aveți dreptul la rectificarea, actualizarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea nu sunt exacte.
 2. Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs.), perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
 3. Dreptul de opoziție: aveți dreptul, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, de a vă opune (din motive legate de situația dumneavoastră particulară) la prelucrarea pe viitor a datelor dvs. Opoziția dumneavoastră va fi analizată și prin raportare la temeiului nostru legitim specific aplicabil prelucrării.
 4. Dreptul de ștergere: ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, iar noi vom proceda la ștergerea acestora atunci când:

        – datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat;

– v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea în continuare a datelor dvs. cu caracter personal și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altor temeiuri legale;

– datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii.

 1. Dreptul de restricționare a folosirii datelor dvs. cu caracter personal: puteți solicita ca prelucrarea anumitor date cu caracter personal care vă privesc să fie restricționată pe anumite, în cazurile prevăzute de lege.
 2. Retragerea consimțământului: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare pe care ni l-ați acordat, și puteți bloca prelucrarea pe viitor dacă nu există niciun alt motiv să credem că putem să vă prelucrăm în continuare datele dvs. cu caracter personal în baza altor temeiuri legale.
 3. Dreptul la portabilitate: puteți să ne cereți, în condițiile legii, să transferăm datele dumneavoastră către un alt prestator, dacă sistemul nostru este compatibil cu un astfel de sistem sau, după caz, să vă punem la dispoziție o copie accesibilă electronică a acestor date.
 4. Formularea unei plângeri: puteți formula o plângere cu privire la prelucrarea noastră la Autoritatea Național

ă de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP) sau, după caz, la o altă autoritate competentă de la domiciliul / reședința / locul dumneavoastră de muncă / locul unde s-a produs o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

Vă puteți exercita drepturile prin intermediul următoarelor canale:

 • prin transmiterea unui e-mail la office@la-roata.ro.
 • telefonic la +4 0740.093387 și +4 0749.935211.
 • prin depunerea unei cereri scrise la următoarea adresă: Wurzburg Nr. 21 F
  Gura-Humorului, 725300, Suceava, Romania

 

 1. Actualizări aduse politicii noastre de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate este actualizată periodic; de fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web https://www.la-roata.ro/ro/ și vă vom informa în mod corespunzător.

ANPC Solutionarea online a litigiilor Netopia